Most Mehmed – paše Sokolovića nalazi se u Višegradu, na reci Drini. Građen je u periodu od 1571-1577 godine, kako bi povezao Sarajevo sa putem koji je išao za Carigrad. Glavni projektant mosta bio bio Kodža Mimar Sinan, najveći graditelj Osmanlijskog carstva u to vreme i jedan od najvećih svetskih graditelja. Inače, most je zadužbina velikog vezira Mehmeda Sokolovića, koji je rođen u mestu Sokolići, u Bosni.

 

čuvena na Drini ćuprija

 

Naime, Mehmed Sokolović nikada nije uspeo da poseti svoju najveću i omiljenu zadužbinu, jer je ubijen u atentatu 1579. godine, dve godine nakon završetka mosta. Most se sastoji od jedanaest lukova, koji leže na drvenim stubovima ukopanim duboko u vodi. Zanimljivo je da su stubovi do današnjeg dana ostali u savršenom stanju, i nisu nimalo istrulili.

 

spomenik Mehmed-paše Sokolovića sa pogledom na svoju omiljenu zadužbinu

 

Na sredini mosta nekada se nalazila drvena stražarska kula, naoružana topovima sa svih strana. Nažalost, kako su ratovi prolazili, tako je svaki naneo ovom mostu značajna oštećenja.

 

čamci za vožnju turista po Drini

 

Izgradnjom hidroelektrane u Višegradu most je još dodatno opterećen, tako da je pretilo uništenje ovog velikog  graditeljskog remek dela. Turska vrada je pre nekoliko godina donirala 5 miliona eura, kako bi se most obnovio i nastavio da krasi Drinu i Višegrad.

 

Na Drini ćuprija, pogled iz čamca

 

Most iz godine u godinu posećuje sve više turista iz celog sveta, kako bi uživali u lepoti ovog zdanja. U Istambulu ne postoji nijedna umetnička galerija slika, koja nema sliku čuvenog mosta. Ipak, najveću reklamu most je dobio po nazivu romana našeg čuvenog nobelovca Ive Andrića, Na Drini ćuprija. Danas, je izuzetno popularnana vožnja turističkim brodićima po Drini u Višegradu, gde turisti imaju priliku da vide grad sa vode. Polazak je neposredno ispred mosta, odakle se kreće uzvodno do kule Kraljevića Marka.

 

Ušće Rzava u Drinu i razlika u boji vode

 

Tu se pravi zaokret i nastavlja se nizvodno do mosta, jer se sa vode najbolje vidi njegova arhitektura. Sledi panoramsko razgledanje grada, gde vodič sve vreme detaljno objašnjava i priča o istorijatu grada. Na levoj obali nalazi se kuća tetke Ive Andrića, u kojoj je on proveo detinjstvo i školske dane.

 

Most od Višegradske banje

 

Prekoputa na desnoj obali nalazi se spomenik Mehmedu-paši  Sokoloviću, koji je svečano otkriven 2017. godine. Nizvodno, posetioci mogu uživati u pogledu na Andrić grad, napravljen pre nekoliko godina u čast našeg nobelovca. U izgradnji su učestvovali Emir Kusturica i opština Višegrad. Odmah ispod Andrić grada je ušće Rzava u Drinu, tako da je ceo ovaj kompleks smešten na poluostrvu. Sa njegove desne strane protiče Rzav, a sa leve Drina.

 

pogled na Andrić grad sa Drine

 

Na ušću se jasno vidi razlika u boji vode, Drina je zelena, dok je Rzav modro-plavi. Plovidba se završava u blizini Višegradske banje, koja je poznata po svom lekovitom dejstvu i velikoj koncentraciji radona. Banja se koristi za lečenje reumatskih oboljenja, neuroloških stanja, ortopedskih bolesti i deformiteta, ginekoloških oboljenja, oboljenja disajnih puteva, gerijatrijskih oboljenja, itd. Po svojoj  radioaktivnosti vode nekada je bila druga banja u SFRJ, odmah iza Niške banje.

 

Most na Drni je jedan od najlepših na svetu

 

Od Višegradske banje, Drina nizvodno pravi treći najdublji kanjon na svetu, dubok preko 1100 m, po dubini odmah iza Kolorada u Americi, i Tare u Crnoj Gori. Odatle se brodićem vraća prema mestu polaska. Vožnja traje oko 45 min i košta 5 eura po osobi. Preporučio bih ovu vožnju svakom, jer je nezaboravno iskustvo i imate priliku da sa vode vidite panorama Višegrada.

 

Drina od Višegrada pravi svoj najdublji kanjon

 

Svakako, Višegrad sa svojim čuvenim mostom trebate posetiti, upoznati se sa bogatim kulturno-istorijskim nasleđem ovog kraja i uživati u nezaboravnoj lepoti reke Drine i njenim najdubljim kanjonom.

 

poziranje na mostu

Post-article Ad Code: Copy and paste your adsense code that you want to add to the end of the article. The ad code will be inserted automatically after the final paragraph of every post.