Đerdapska klisura je najduža Evropska klisura, koja se nalazi u jugoistočnom delu Evrope. Ona čini prirodnu granicu između Rumunije i Srbije u dužini oko 100 km. Poznata je po nazivu “Gvozdena vrata” koji se koristi u većini evropskih zemalja. Sastoji se od četiri klisure i tri kotline.

 

put od Beograda go Kladova Đerdapskom magistralom

 

Do Đerdapa se najlakše stiže Đerdapskom magistralom, koja od Velikog Gradišta ide pored Dunava, sve do Kladova. Neverovatno je, kako se moćni Dunav poigrao sa prirodom i stvorio jednu od najlepših i najatraktivnijih klisura na svetu. Od svoje širine oko 8 km u Golupcu, Dunav se  sužava u Kazanu na svega 150 m što je ujedno njegova najmanja širina, ne računajući gornji tok.

 

pogled na Đerdapsku klisuru i Mali Kazan

 

Na ovom mestu je Dunav najdublji, dubina ide do neverovatnih 90 metara. Zbog izuzetno niskog vodostaja u letnjim sezonama i mnoštvom podvodnjih stena, koje su ugrožavale sve popularniji rečni saobraćaj Dunavom, 1964. godine počela je gradnja veštačkog jezera sa najvećom hidroelektranom u Evropi tada.

 

izgradnja HE Đerdap

 

Ovim poduhvatom ukroćen je Dunav u klisuri, značajno mu je podignut nivo, što je olakšalo plovidbu brodova, a ujedno je njegova snaga iskorišćena za proizvodnju električne struje. Čitav ovaj projekat završen je 1972. godine, u saradnji sa Rumunijom. Negativna strana ovog projekta je promena ekosistema Dunava u tom području, promena flore i faune, porast prosečne temperature vode, kao i nemogućnost dolaska riba na mrešćenje iz Crnog mora zbog izgradnje hidroelektrane.

 

pogled na Dunav sa vidikovca Ploče

 

Đerdap je 1974. godine dobio status nacionalnog parka, koji je ujedno i najveći nacionalni park u Srbiji. Park se prostire na oko 100 km desne obale Dunava od Golupca do Karataša kod Kladova i obuhvata uzani šumoviti brdsko-planinski pojas, širine 2-8 km uz Dunav, koji se uzdiže iznad Dunava od 50-768 metara nadmorske visine, koliko iznosi visina najvišeg vrha planine Miroč, Velikog Štrpca.

 

Veliki Štrbac(768 m) – najviši vrh Miroča i Đerdapske klisure

 

Đerdap je oduvek bio privlačan za život čoveka, o čemu svedoče ostaci o prvom naseljenom mestu u istoriji čovečanstva pre 9000 godina, u Lepenskom viru. Posebno je bio atraktivan u vreme Rimskog carstva, jer je Dunav u doba rimskih careva bio prirodni put, ali i kroz Đerdapsku klisuru, važna prirodna prepreka.

 

Muzej Lepenski Vir

 

Zbog toga je na Dunavu izgrađen limes, granica sa sistemom tvrđava koja je štitila Carstvo od upada varvara. Dijana i Pontes najveća su među ovim utvrđenjima. Mnogi rimski imperatori su imali važne uloge u razvoju Đerdapa, ali jedan se posebno izdvojio.

 

izgled Trajanovog mosta nekada koji je bio dugačak 1200 metara

 

ostaci Trajanovog mosta u blizini Kladova

 

Za vreme vladavine imperatora Trajana napravljen je put kroz Đerdapsku klisuru, kao i most dužine 1200 m, pomoću kojeg je konačno pokorena Dakija, država koja se nalazila na prostoru današnje Rumunije. Ostaci mosta pristupačni su samo odvažnim podvodnim arheolozima, ali će uskoro, uz pomoć lasera, turisti moći da vide svetlosnu viziju ovog graditeljskog čuda.

 

Trajanova tabla, pogled sa Dunava

 

Trajanova tabla je natpis uklesan u steni pored Dunava, u Đerdapskoj klisuri, 2,5 km uzvodno od Tekije, posvećen rimskom caru Trajanu. Trajanova tabla prvobitno je bila postavljena na 1,5 m iznad rimskog puta pored Dunava. Tabla je, zajedno sa delom puta, 1969. isečena i po vertikali podignuta 23 m više da bi se zaštitila od podizanja nivoa Dunava do koga je došlo posle izgradnje Hidroelektrane „Đerdap I“.

 

zapis na Trajanovoj tabli

 

Čitav ovaj projekat poveren je aranđelovačkoj firmi “Venčac” koja ga je uspešno izvršila. Tablu je sada moguće jedino videti sa vode. Izuzetno je popularna vožnja čamacima i brodićima kroz Đerdapsku klisuru, Mali i Veliki Kazan sve do Trajanove table. Cena vožnje je oko 10 eura i traje oko 2h.

 

vožnja čamcem kroz Kazan

 

A, sa rumunske strane Dunava, nasuprot Trajanovoj tabli, nalazi se lik Dakijskog kralja Decebala, uklesan u steni iznad ženskog manastira Mrakonija. Manastir se nalazi na ušću istoimene reke u Dunav, i napravljen je nedugo posle izgradnje akumulacije, pošto je stari manastir Mrakonija potopljen.

 

Ženski manastir Mrakonija, na samoj obali Dunava

 

Hrabri Dakijski kralj Decebal godinama je odolevao moćnoj rimskoj imperiji, da bi ga Rimljani najzad opkolili 106 godine u svojoj prestonici Sarmizegetusi gde je izvršio samoubistvo. To je ujedno bio i kraj velikog Trajanovog pohoda Rimljana na Dakiju.

 

pogled na statuu poslednjeg dakijskog kralja Decebala

 

Mnogo godina kasnije, jedan rumunski državljanin došao je na ideju o izgradnji statue u steni kralja Decebala. Gradnja je započeta 1994. godine, a završena je 2004. godine. Njenu izradu je inicirao i finansirao rumunski tajkun i istoričar-amater Josif Konstantin Dragan. U tu svrhu angažovao je dvanaest klesara-alpinista, koji su deset godina na nepristupačnoj steni, uz pomoć pneumatskih čekića i tona dinamita, klesali Decebalovo lice. Decebalova skulptura je najveća klesana skulptura u Evropi, visine 40 metara.

 

Statua kralja Decebala klesana je u steni 10 godina i koštala je milion $

 

Izgradnja ove skulpture koštala je milion dolara. U njenom podnožju je uklesan natpis na latinskom jeziku „Decebal rex – Dragan fecit“ – „Kralj Decebal – napravio Dragan“. Priča se da je Konstantin Dragan želeo da statua baš bude naspram Trajanove table, kako bi kralj Decebal svojim pogledom na nju i dalje prkosio Trajanu.

 

Divokoza je 1970 godine nastanjena u NP Đerdap, gde ih sada ima oko 120 jedinki

 

Flora i fauna Đerdapa je izuzetno bogata.Ovde je stanište našlo preko 200 vrsta ptica, 50 vrsta sisara, 60 vrsta riba i veliki broj gmizavaca i vodozemaca. Što se tiče frore, ona je takođe vrlo bogata, jer pojedinih vrsta biljaka ima samo na Đerdapu. Ostaje zabeleženo da je Josif Pančić dolazio ovde čak 12 puta, kako bi izučavao faunu na Đerdapu.

 

U NP Đerdap ima oko 50 000 hektara šume

 

Ceo nacionalni park obiluje izuzetno bogatom šumom, koja se prostire na oko 50 000 hektara. Ovaj kraj je izuzetno atraktivan za razvoj turizma, jer ima mnoštvo sadržaja. Prilikom posete Đerdapu treba videti Lepenski vir, Golubačku tvrđavu iz srednjeg veka, obići Nacionalni park i popeti se na sve vidikovce na Miroču.

 

Golubačka tvrđava iz srednjeg veka

 

Ne propustite vožnju Dunavom, kako bi videli Trajanovu tablu, statuu kralja Decebala u steni, i uživali u lepoti Đerdapske klisure. Naravno, tu je još mnogo drugih sadržaja koje ćete videti prilikom posete Nacionalnom parku Đerdap.

Post-article Ad Code: Copy and paste your adsense code that you want to add to the end of the article. The ad code will be inserted automatically after the final paragraph of every post.